Zurnachat.Com forum, zurna, chat, sohbet, arkadaş, sesli, canlı, bedava, site  

Go Back   Zurnachat.Com forum, zurna, chat, sohbet, arkadaş, sesli, canlı, bedava, site > Eğitim > Orta öğretim

Submit Thread >  Add to Tagza.com: Social Bookmarking site Submit to AddThisTo Submit to Digg Submit to Reddit Submit to Furl Submit to Del.icio.us Submit to Google Submit to Yahoo! This Submit to Technorati Submit to StumbleUpon Submit to Spurl Submit to Netscape  < Submit Thread
Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 03 Nisan 2009, 20:26   #1 (permalink)
SuPeR MoDeRaTöR
 
turkubaci Nickli Üyenin Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik Tarihi: 25 Nisan 2007
Mesajlar: 23.813
Standart Harp okullari baraj puani aÇiklandi...

1. BAŞVURU KOŞULLARI

2. BAŞVURU ŞEKLİ VE ZAMANI

3. SEÇİM AŞAMALARI

SIKÇA SORULAN SORULAR
1. BAŞVURU KOŞULLARI (2009 YILI İÇİN)


GENEL BAŞVURU KOŞULLARI


) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Yapılacak arşiv araştırması ve soruşturma sonucunda şüpheli ve sakıncalı halleri bulunmamak,
c) Herhangi bir nedenle askerî okullardan çıkmamış/çıkarılmamış, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,
ç) TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde yer alan, Askerî Okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık kriterlerine sahip olmak,
d) 2009 Yılı Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı’na (ÖSS) katılmış ve tespit edilecek puanı almış olmak,
e) Herhangi bir mesleğe yönelik olmayan ve ÖSS Kılavuzunda yer alan okul türlerinden:
(1) 11033 Anadolu Lisesi (Yabancı Dille Öğretim Yapan Resmi Liseler)
(2) 11058 Fen Lisesi
(3) 11017 Lise (Resmi ve Gündüz Öğretim Yapan Liseler)
(4) 11106 Lise, Özel Lise (Yabancı Dil Ağırlıklı Program Uygulayan Liseler)
(5) 11066 Özel Fen Lisesi
(6) 11025 Özel Lise
(7) 11041 Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise
(8) 30028 Lise Programı
(9) 30077 Lise Programı (Yabancı Dil Ağırlıklı)
(10) 50027 Anadolu Öğretmen Lisesi,
(11) 50019 Öğretmen Lisesi,
FEN BİLİMLERİ alanından mezun olmak,


f) En fazla 20 yaşında olmak (1989 ve sonrası doğumlu) (yaş düzeltmesi yaptıranların düzeltmeden önceki yaşı dikkate alınır.)
g) Haziran 2009 yılında mezun olacak durumda olmak (Not ortalaması, Öğretmenler Kurulu Kararı, Not Yükseltme Sınavı v.b. ile geçenler başvuruda bulunamaz.) veya dönemine bakılmaksızın 2007 ve 2008 yılında mezun olmak.
ğ) Şehit, malul gazi ve muharip gazi çocuklarından belirlenecek baraj puanının %90’ını alanlar, ikinci seçim aşamalarına davet edilecektir. Seçim aşamalarında başarılı olan ve %5 kontenjanına giren adaylar Harp Okulu’na girmeye hak kazanacaktır.
h) Kendisinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin ve velisinin;
(1) Tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasî, yıkıcı, irticaî, bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya bu gibi faaliyetlere karışmamış olmak,
(2) Türk Silâhlı Kuvvetlerinin manevî şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak,
(3) Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve hâlen çalışmamakta olması,
(4) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tâbiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç olmak üzere kaçakçılık, resmî ihâle ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birinden mahkûmiyeti bulunmamak,
ı) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zamanaşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
i) Nişanlı, evli, dul, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,
j) Okula karşı uygun nitelikte sorumlu bir veli göstermek (18 yaşından büyük olanlar için kefil göstermek),
k) Harp Okulları için yapılacak olan sınav, mülâkat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak,
l) "Askerî Okullara Alınan Öğrenciler ile Silâhlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelik'te belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek,
m) Öğreniminin herhangi bir safhasında meslek veya mesleğe yönelik okullarda okumamış olmak gerekmektedir.


2. BAŞVURU ŞEKLİ VE ZAMANI (2009 YILI İÇİN)
a. Kara Harp Okuluna girmek isteyen öğrenciler 2009 Yılı ÖSS Aday Bilgi Formunda yer alan 23.madde "Askeri Okullara Girme İsteği” alanındaki kutucuğu işaretleyeceklerdir. Ancak bu işaretlemeyi yapmak başvuru için yeterli değildir.
b. İstekli adaylar, ayrıca 27 Nisan - 05 Haziran 2009 (saat 17.00’e kadar) tarihleri arasında KARA HARP OKULUNUN internet adresi üzerinden ön kayıt başvurusu yapmaları gerekmektedir.
c. Başvurular, sadece ÖSS Aday Bilgi Formu ve KARA HARP OKULUNUN internet adresi üzerinden yapılacağından şahsen veya posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
ç. ÖSS sonuçlarının açıklanmasından sonra KHO’na ön kayıt başvurusunda bulunmuş adaylar, aldıkları ÖSS-SAYISAL-2 HAM PUAN türüne göre sıralanacak ve ihtiyaç duyulan aday sayısına bağlı olarak “Seçim Aşamaları Çağrı Puanı (Baraj Puan)” belirlenecektir.
d. Ön kayıt başvurusu kabul edilen adaylardan, belirlenecek olan ÖSS-SAYISAL–2 ham puan türünden baraj puanını aşan adayların isim listeleri ve her bir adayın hangi tarihte ikinci aşama sınavlarına katılacağı Kara Kuvvetleri Komutanlığının ve Kara Harp Okulu Komutanlığının KARA HARP OKULUNUN internet adreslerinde tebliğ niteliğinde ilan edilecektir. Adayların adreslerine ayrıca posta ile tebligat yapılmayacaktır.
e. Seçim aşamalarına gelirken adayların hangi belgeleri hazırlamaları gerektiği, ön kayıt tarihlerinde yayımlanacak olan 2009 Yılı KHO Başvuru Kılavuzunda detaylı olarak belirtilecektir.


3. SEÇİM AŞAMALARI (2009 YILI İÇİN)
ÖSS sınavından belirlenecek olan baraj puanını alan ve ikinci seçim aşaması sınavlarına çağrılan adaylara, kendilerine tahsis edilen tarihlerde sırasıyla; Psikolojik Test, Anket, Ön Sağlık, Fiziki Kabiliyet ve Yeterlilik Testi ve Mülakat Sınavları uygulanacaktır.

a. Psikolojik Test;
Adayların kişilik ve ruhsal özelliklerini ortaya çıkarıcı nitelikte bir testtir.

b. Anket;
Mülakat öncesi aday öğrenciyi daha iyi tanıyabilme amaçlı test tipi bir ankettir.

c. Ön Sağlık Muayenesi;
Aday öğrencilerin fiziksel görünümleri incelenerek boy ve kiloları ölçülür, sağlıkla ilgili koşulları taşıyıp taşımadıkları tespit edilir. Ön sağlık muayenesinde yetersiz bulunan adayların diğer aşamalara katılmasına izin verilmez.
Adaylarda aranacak boy ve kilo standartları, TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esas alınarak, K.K.K.lığının ihtiyaçlarına göre her yıl yeniden belirlenmektedir. O yıl için belirlenen standartlar KHO Başvuru Kılavuzunda belirtilecektir.


ç. Fiziki Kabiliyet ve Yeterlilik Testi;
Adayların çabukluk, çeviklik, kuvvet ve kondisyonunu meydana çıkaracak testler uygulanır. Öğrenci adaylarının testlerden aldıkları dereceler nota dönüştürülür. Bedeni yetenek sınavında başarısız olan adaylar mülakat sınavına katılamazlar.

Kara Harp Okulu öğrenci adayları için uygulanacak test türleri ve standartlar aşağıdadır.


ERKEK ADAYLAR400 METRE KOŞU (SN)DURARAK UZUN ATLAMAMEKİK (1 DK.)BARFİKSTE KOL ÇEKMEBASKETBOL TOPU FIRLATMASÜREPUANCM.PUANTEKRARPUANTEKRARPUANMETREPUAN70-7510190-1951030-321041012-131069"15196-2002033-352052014-152068"20201-2053036-383063016-173067"25206-2104039-414074018-194066"30211-2155042-445085020-215065"40216-2206045-476096022-236064"50221-2257048-5070107024-257063"60226-2308051-53801180268062"70231-2359054-56901290279061"80236 +10057 +10013+10028+10060"9059"100
BAYAN ADAYLAR
800 M. KOŞU (SN)DURARAK UZUN ATLAMAMEKİK (1 DK.)BARFİKSTE AÇIK TUTUŞTA BEKLEMEBASKETBOL TOPU FIRLATMASÜREPUANCM.PUANTEKRARPUANSANİYEPUANMETREPUAN4.20-4.3010150-1541015-181025-27107-8104.19-4.1020155-1592019-222028-30209-10204.09-4.0030160-1643023-263031-333011-12303.59-3.5040165-1694027-304034-354013-14403.49-3.4050170-1745031-345036-375015-16503.39-3.3060175-1796035-386038-396017-18603.29-3.2070180-1847039-427040-417019-20703.19-3.1080185-1898043-468042-438021803.09-3.0090190-1949047-499044-459022902.59 VE ALTI100195+10050+10046+10023+100


__________________
Mutlu★* 。 • ˚ ˚ ˛ ˚ ˛ •
•。★Senelere★ 。* 。
° 。 ° ˛˚˛ * _Π_____*。*˚
˚ ˛ •˛•˚ */______/~\。˚ ˚ ˛
˚ ˛ •˛• ˚ | 田田 |門| ˚ Evimize Neşe Gelsin ♥
Mutlu Yıllar Size♪♫•*¨*•.¸¸¸¸.•*¨*•♫♪
Yeniyıl♪♫•*¨*•.¸¸ ¸¸.•*¨*•♫♪
Mutlu Yıllar Size♪♫•*¨*•.¸¸¸.•*......¨
*Nice.*Mutlu Yıllara
turkubaci isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)   Alıntı ile Cevapla
zurna, chat, sohbet, hemen, bağlan,
Zurnachat Tıkla Sohbet-Chat 'e Başla
Alt 03 Nisan 2009, 20:31   #2 (permalink)
SuPeR MoDeRaTöR
 
turkubaci Nickli Üyenin Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik Tarihi: 25 Nisan 2007
Mesajlar: 23.813
Standart

AÇIKLAMALAR :
1. Adayların bedeni yetenek sınavında koşu hariç, diğer branşlardan bir tanesinden başarısız olması halinde elenmesi yerine, koşu dahil bütün branşlardan alınan toplam ortalama puanın tespit edilen yeterli ortalama puana eşit ( baraj: 10) veya daha fazla olması halinde bedeni yetenek sınavından başarılı kabul edilir. Koşuyu geçemeyen veya koşu hariç birden fazla branştan (2 ve daha fazla) başarısız olması halinde not ortalamasına bakılmaksızın elenir.
2. Kara Harp Okuluna başvuran adaylar, hangi seviyede yüzme yeteneğine sahip olduklarının tespiti için yüzme testine tabi tutulur.


d. Mülakat;
Görüşme yoluyla adayın konuşma yeteneği, ses tonu, heyecan durumu, çok yönlü düşünme, davranışlardaki denge, kendine güven gibi unsurlar gözlenerek elde edilen bilgiler değerlendirilir. Adaylar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. 70 ve üstü puan alan adaylar başarılı kabul edilir.

DEĞERLENDİRME, ASİL VE YEDEK ADAYLARIN TESPİTİ NASIL YAPILACAKTIR?

Ön sağlık, Fiziki Kabiliyet ve Yeterlilik Testi (FKYT) ve Mülakat seçmeleri sonucunda başarılı olan adayların aldıkları FKYT puanının %15’i ile mülakat sınavından alınan puanın %15'i, ÖSS SAYISAL–2 (OÖBP hariç) puanının % 70'ine ilave edilerek asil ve yedek adaylar belirlenecektir.

Asil ve yedek aday isim listeleri KARA HARP OKULUNUN internet tebliğ niteliğinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca posta ile tebligat yapılmayacaktır.

Sınavlarda başarılı olan adaylar sağlık muayeneleri için KHO K.lığınca Asker Hastanelerine sevk edileceklerdir. Yapılacak olan sağlık kurulu muayenesi sonucunda “Askeri Öğrenci Olur” kararı alan öğrenciler arasından belirlenecek kontenjan kadar öğrencinin kaydı sırasıyla yapılacaktır.

Şehit, Muharip Gazi ve Malul Gazi çocuklarına, kontenjanın %5’i oranında ilave kontenjan verilecektir. Diğer adaylar için tespit edilen puan barajının %90’ını alan şehit, muharip gazi ve malul gazi çocuklarının başvuruları kabul edilir ve bu adayların kendi aralarında yapılacak sıralama neticesinde kontenjanının %5’i kadar olan adayın okula kayıt edilmesi sağlanır. Kendi hakları ile okula kayıt yaptırma hakkını elde eden adaylar %5’lik kontenjanın dışında tutulur.

KHO’na öğrenci alımı hakkında daha detaylı bilgiler, 2009 Yılı KHO Başvuru Kılavuzunda açıklanacaktır. KHO Başvuru Kılavuzu’na 27 Nisan 2009 tarihinden itibaren KKK NINinternet adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.4. SIKÇA SORULAN SORULAR
S.NOSORUCEVAP1

Kara Harp Okuluna ön kayıt yaptırmak istiyorum. Ön kaydımı posta ile veya şahsen başvurarak yaptırabilir miyim?

Hayır, Kara Harp Okuluna ön kayıt başvurusu sadece KARA HARP OKULUNUN internet adresi üzerinden yapılmaktadır.2

Türkçe-Matematik alanında okuyorum/mezun oldum. Kara Harp Okulu’na başvurabilir miyim?
Hayır, başvuruda bulunamazsınız. Kara Harp Okulu’na sadece FEN BİLİMLERİ alanından mezun olanlar başvurabilmektedirler.


3

Meslek Lisesi/Teknik Lise/Anadolu Teknik Lisesi'nde okuyorum/mezun oldum. Kara Harp Okulu'na başvurabilir miyim?
Hayır, başvuruda bulunamazsınız. Meslek Liseleri Kara Harp Okulu'na başvuru için belirtilen okul türleri arasında değildir.


4

Kara Harp Okulu hangi puan türü ile öğrenci almaktadır?

Kara Harp Okulu ÖSS-SAYISAL-2 ham puan türüne göre öğrenci almaktadır.5

2008 yılında baraj puanlarınız ne olmuştu?
2008 yılı baraj puanlar; ÖSS-SAY-2 (OÖBP hariç) puan türünden Erkek adaylar için 225.590, Bayan adaylar için 229.031 olarak belirlenmiştir. Baraj puanlar her yıl yeniden tespit edilmektedir.


6

Fen Bilimleri alanından mezun olmadım ama ÖSS'den gerekli puanı alabileceğimi düşünüyorum. Başvuruda bulunabilir miyim?
Hayır, başvuruda bulunamazsınız. Sadece ÖSS puanı değil, mezun olduğunuz okul ve bölüm de başvuru koşullarına uygun olmak zorundadır.


7

Lisede sınıf tekrarı yaptım. Başvuruda bulunabilir miyim?
Hayır, başvuruda bulunamazsınız. Öğrenim gördüğünüz veya görmekte olduğunuz liselerden, ara sınıflarda sınıfta kalmadan, doğrudan mezun olmanız gereklidir.


8

Lisede ara sınıfların birinde bütünleme vb. ile geçtim. Başvuruda bulunabilir miyim?
Hayır, başvuruda bulunamazsınız. Not ortalaması, Öğretmenler Kurulu Kararı, Not Yükseltme Sınavı v.b. ile geçenler başvuruda bulunamaz.


9

Şu anda bir Üniversitede okuyorum. Kara Harp Okuluna başvurabilir miyim?

Başvuru yapacağınız yılın ÖSS sınavına girmeniz ve en fazla 20 yaşında olmanız gerekmektedir. Aynı zamanda lise mezuniyet yılı ve mezun olunan alan gibi diğer başvuru şartlarını da sağlamanız durumunda üniversitede okuyor olmanız başvuru yapmanıza engel teşkil etmez.


10

Yabancı bir ülkede liseyi bitirdim Kara Harp Okulu’na başvurabilir miyim?
Evet, başvurabilirsiniz. Ancak yabancı ülkede mezun olduğunuz okul türünün ve mezun olduğunuz alanın Kara Harp Okulu’na kaynak teşkil eden okul türlerinden birine denk olduğuna dair T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan belge almanız gerekmektedir. Bunun yanında başvuru yapacağınız yıl için ÖSS’ye girmiş olmanız ve KHO’na internetten ön kayıt başvurusunda bulunarak ÖSS Sayısal bölümünden gerekli baraj puanı almanız gerekmektedir.


11

T.C. vatandaşlığı yanında aynı zamanda başka bir ülkenin vatandaşıyım. Kara Harp Okulu’na başvurabilir miyim?
Başvuru koşullarını taşımanız ve seçim aşamalarında başarılı olmanız durumunda Kara Harp Okulu öğrencisi olmak için diğer ülke vatandaşlığından çıkmanız gereklidir.


12

- Gözümde çok düşük derecede sorun var. Başvuruda bulunabilir miyim?

- Vücudumda yara/yanık izi var. Başvuruda bulunabilir miyim?

- Dişlerimde tel takılı. Başvuruda bulunabilir miyim?
Sağlık problemleriniz ile ilgili sorularınıza doktorlarımız sizi muayene etmeden net bir yanıt vermemiz mümkün değildir. Mevcut sağlık durumunuzun askeri öğrenciliğe engel bir durum oluşturup oluşturmadığına ancak yapılacak olan sağlık muayenesi sonucunda karar verilebilir. Sağlık muayeneleri TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre yapılmakta ve öğrenci adaylarında bu Yönetmeliğe göre tam sağlam olma şartı aranmaktadır.


13

Geçen yıl KHO giriş sınavlarına katıldım ama elenmiştim. Bu yıl da başvurabilir miyim?
Evet, başvurabilirsiniz. Ancak başvuru koşullarını sağlamanız ve o yıl yapılan ÖSS sınavından yeterli baraj puanı alarak seçme sınavlarına katılmanız gereklidir.


14


- Astsubay Meslek Yüksekokullarına nasıl başvuru yapabilirim?

-Askeri Liselere nasıl başvuru yapabilirim?

-Sözleşmeli subaylığa nasıl başvuru yapabilirim?

Diğer askeri okullara ve sözleşmeli subaylığa başvurular için ilgili Komutanlıklardan ve KARA HARP OKULU internet adresinden bilgi alabilirsiniz.

__________________
Mutlu★* 。 • ˚ ˚ ˛ ˚ ˛ •
•。★Senelere★ 。* 。
° 。 ° ˛˚˛ * _Π_____*。*˚
˚ ˛ •˛•˚ */______/~\。˚ ˚ ˛
˚ ˛ •˛• ˚ | 田田 |門| ˚ Evimize Neşe Gelsin ♥
Mutlu Yıllar Size♪♫•*¨*•.¸¸¸¸.•*¨*•♫♪
Yeniyıl♪♫•*¨*•.¸¸ ¸¸.•*¨*•♫♪
Mutlu Yıllar Size♪♫•*¨*•.¸¸¸.•*......¨
*Nice.*Mutlu Yıllara
turkubaci isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)   Alıntı ile Cevapla
zurna, chat, sohbet, hemen, bağlan,
Zurnachat Tıkla Sohbet-Chat 'e Başla
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık

Hizli Erisim


Tüm Zamanlar GMT +2 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 19:20.


Powered by vBulletin® Version 3.8.1
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.

zurna | chat | sohbet | chat programı | site ekle | arkadas | Link | sohbet programı | chat odaları | toplist | irc | chat siteleri | chat odaları | chat sayfaları
zurna, chat, sohbet
zurna-chat-sohbet-program-indir-yukle-download


sohbet

Eğlence Sohbet Arkadaşlık

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88