Zurnachat.Com forum, zurna, chat, sohbet, arkadaş, sesli, canlı, bedava, site  

Go Back   Zurnachat.Com forum, zurna, chat, sohbet, arkadaş, sesli, canlı, bedava, site > Sohbet-i Divan > Toplum -Davraniş-Felsefe

Submit Thread >  Add to Tagza.com: Social Bookmarking site Submit to AddThisTo Submit to Digg Submit to Reddit Submit to Furl Submit to Del.icio.us Submit to Google Submit to Yahoo! This Submit to Technorati Submit to StumbleUpon Submit to Spurl Submit to Netscape  < Submit Thread
Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 12 Ocak 2007, 08:05   #1 (permalink)
Kalıcı
 
shadow- Nickli Üyenin Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik Tarihi: 04 Kasım 2006
Konum: SeNce..?
Mesajlar: 574
Exclamation Anlamlı güzel sözler

İnsanda hayallerin yerini hatıralar almaya başlamışsa, yaşlılık başlamış demektir.

James Brewer


İnsan ile insan arasında fark vardır. Bir demirden hem nal, hem de kılıç yaparlar.
Nizamî


En çok hoşumuza giden insan, kendimize benzettiğimiz insandır (Moliére). 4.) Her insan, meyvesi ile tanınır.
Martine Luther


İnsan olmasaydı, kâinat olmazdı.
H. W. Langfellow


İnsan, kendisine bir mânâ vermeye çalışan tek mahlûktur.
Albert Camus


İyilik, insanları birbirine bağlayan altın zincirdir.
Goethe


Her türlü kötülüğü yapmaya muktedir iken, kötü bir şey yapmamak: İşte, budur iyilik.
André Gide


Milletlerin gelenekleri başka başkadır, fakat iyilik her yerde birdir.
Heinrich Heine


Menfaat karşılığı yapılan iyilik, iyilik değildir. İyilik, sebep ve netice zincirinin dışındadır
Tolstoy


Hayır (iyilik) yapan, yaptığı hayırdan daha hayırlıdır.
Hz. Ali


Kanaatten hiç kimse ölmedi, hırsla da hiç kimse padişah olmadı.
Hz. Mevlana


Yeryüzünde bütün ızdıraplar, aza kanaat etmemekten doğar.
Firdevsi


Kanaatten nasibi olmayanı dünya nasıl zengin eder ?
Feridüddin Attar


Kanaat, ticaretli bir şükrandır.
Said Nursi


Zengin olmak istersen, kanaatten başka bir şey isteme, çünkü kanaat, hoş, tatlı bir devlettir.
Şeyh Sâdi


İyi adam olmak için, kimseye fenalık etmemek yetmez, iyilik etmesini de bilmelidir.
Fenelon


İnsan, mutluluğun en büyüğüne, ancak öteki insanlara iyilik yapmakla kavuşabilir.
Çiçero


Sana yapılan haksızlıkları toza, iyilikleri mermere yaz.
B. Franklin


Üç türlü insan vardır: 1.) Allah’ı bulanlar ve O’na hizmet edenler; 2.) O’nu aramakla meşgul olup, henüz bulamayanlar; 3.) O’nu, ne arayan, ne de bulanlar, zaten bunlar arayıp bulma çabası da göstermezler. 1.) İlk gruba girenler, akıllı ve mutlu, 2.) Ortadakiler ise mutsuz ve/fakat akıllıdır. 3.) Sonuncu grubun insanları ise, aptal ve mutsuzdur.
Blaaise Pascal


Hakikî mânâda insan olmak, sorumlu olmaktır.
Antoine de Saint-Exupéry


İnsan, C. Hakkın antika bir sanatıdır. Ve en nazik ve nazenin bir mûcize-i kudretidir.
Said Nursi


Size, sadakadan ve oruçtan daha hayırlı olan şeyi söyleyeyim mi ? Bu, iki dargının arasını düzeltmektir. Dikkat edin! Kin, kökten sevabı yok eder.
Ebu Derda


Kinimiz büyüdükçe, kin beslediğimiz kimseden daha küçülürüz.
La Rouefoucauld


Sevgi her zaman karşılık görür, kin de.
Dostoyewski


İşler, iş olarak şerefli veya şerefsiz diye ayrılmazlar. Yapılışlarındaki maksada (niyete) göre şerefli veya şerefsiz olurlar.
Aristoteles


İşine bağlı olan insanın kafasına düşünceler kendiliğinden doğar.
Henry Ford


Yapılmış küçük işler, plânlanmış büyük işlerden çok daha iyidir.
Peter Marshall


Biraraya gelmek, bir başlangıçtır. Bir arada bulunmak, bir gelişmedir. Beraber çalışabilmek ise başarıdır.
Henry Ford


Hazine, şeytanların kardeşleri olan müsrifler için yemlik değildir.
Şeyh Sâdi


Ashab-ı Kehf’in köpeği, birkaç gün iyilerin arkasına düştü, insan şerefi kazandı.
Şeyh Sâdi


Sen ki, başkalarının mihnetinden (derdinden) keder duymuyorsun, sana insan adını vermek yakışmaz.
Şeyh Sâdi


Kardeşini gizli ikaz edip, öğüt veren, ona gerçek nasihat etmiş ve onu yükseltmiştir. Halk arasında öğüt vermeye kalkışan, onu rezil-ü rüsva etmiştir.
İmam-ı Şâfiî


Üç şey kardeşlik sevgisini sâfileştirir: Selâm vermek, mecliste yer vermek, sevdiği isim ile onu çağırmak.
Hz. Ömer


Kötü ahlâklı insan, kırılmış saksı gibidir, ne saksıdır, ne de çamur.
Vehb bin Münebbih


İnsan, güzel ahlâkı sâyesinde Cennetin âli derecelerine yükselebilir. Buna karşılık âbid olsa da, kötü ahlâkı sebebiyle Cehennemin derinliklerine yuvarlanabilir.
Enes bin Mâlik


Eğer ahâlinin bahçesinden padişah bir elma yerse, uşakları ağacı kökünden çıkarır.
Şeyh Sâdi


Şu zamanda insanların kardeşliği, aşçının çorbasına benzedi. Kokusu güzel, fakat tadı yok
Mâlik bin Dinar


İhtiras, doymak bilmez bir canavardır.
Brachvogel


Her kim kötülük tohumunu eker de, iyilik biçeceğini umarsa, yanlış fikre saplanmış, saçma bir hayâle bağlanmış olur.
Şeyh Sâdi


Kötülerin kötü işleri yüzünden kuşların, karıncaların, yırtıcı hayvanların rızıkları darlaşır.
Şeyh SâdiKimseden sana kötülük gelmesini istemiyorsan, fena söyleyici, fena öğreticisi, fena düşünceli olma.
Hz. Mevlana


Sevgi ve karakterin olmadığı yerde ne büyük insan, ne büyük sanatkâr, ne de büyük mücadele adamı vardır.
Beethoven


Hak katında ve halk katındaki kıymetimiz, ahlâk ve karakterimizin gelişmesi nispetindedir.
Yusuf Alan


Herkes bir gayretkeşlik görünüşü altında ihtirasını gizler.
Fenelon


İki cihana rahat ve selâmetini iki harf tefsir eder: Dostlarına karşı mürüvvetkârâne muaşeret ve düşmanlarına sulhkârâne muamele etmektir.
Şeyh Sâdi


Şöhret, zehirli bala benzer.
Said Nursi


Şan ve şöhret; Bu iki ihtiras, ihtiyarlık bilmez.
Plutarkhos


Şöhret, bir büyüteçtir (her şeyi olduğundan büyük gösterir).
Thomas Fuller


Şöhret, uzaktan güneş gibi parlak ve ısıtıcı; yaklaştınız zaman, bir dağ tepesi gibi soğuktur
Balzac


Dünya sevgisi, insanın kalbinden imanın tadını çıkarır.
Mâlik bin Dinar


Şöhreti sevenin dini zayıflar, rezil olur. Şöhreti seven kimse, âhiretin zevkine eremez.
Bişr-i Hafî


On derviş, bir kilimde uyur. İki padişah, bir iklime sığmaz
Şeyh Sâdi


Kötü huyu âdet edinme, kökleşir.
Hz. Mevlana


İnsanda, dokuz iyi huyu yanında bir de kötü huy bulunduğu olur. Derken bu tek kötü huy, dokuz iyi huyu mağlup eder.
Hz. Ömer


Sert huyluya sözü lütuf, kerem ile söyleme. Çünkü, iyice paslanmış demir, yumuşak eğe ile temizlenmez.
Şeyh Sâdi


İffet, kadınların süsü, erkeklerin üstünlük şiârıdır (işaretidir).
Hz. Ali


Bahtiyar insanlar, geçmişlerden ibret alırlar ve böylece kendilerinden sonra geleceklere ibret olmazlar.
Şeyh Sâdi


Şöhret, rüzgarla yarışan at gibidir. Eğer onu hazmedemezseniz, kendinizi toz-toprak içinde bulursunuz.
Rahmi Er


Mademki keskin, yırtıcı tırnağın yoktur, öyleyse kötüler ile cenkleşme.
Şeyh Sâdi


Benlik davasını bırak-Muhabbetten olma ırak-Sevgi ile dolsun yürek-Hoşgörülü olmaya bak
Yunus Emre


Senin hakkında her zaman kerim olan bir kimse, eğer ömründe bir kere sitem ederse, mâzur gör.
Şeyh Sâdi


Hayatlarını yüksek şeylerin yolunda harcayanlar, hiçbir zaman ölmezler.
G. Hippel


Birisine bir kere bir şey verip ümide düşürmek, arkasından onu meyus ederek incitmek, himmet sahiplerine yaraşmaz.
Şeyh Sâdi


İhtirasları alt etmek, silah kuvvetiyle dünyayı hüküm altına almaktan daha çetindir.
Gandhi


Hırs ile mutluluk, birbirlerini hiç görmezler.
Benjamin Franklin


Maddî hayata tapanlar, deniz suyu içenlere benzerler, içtikçe susuzlukları artar.
Muhiddin-i Arabî.


Fakir, çok şey ister, harîs her şeyi.
F. Syrus


Eğer malı çok seversen, hırs ile değil, belki kanaat ile malı talep et, tâ çok gelsin.
Said Nursi


Güzel ahlâk, cömertlik, bağışlayıcılık, sabır ve tahammüldür.
Hasan-ı Basri


Güzel ahlâk, Allah’a karşı isyanların dışında kalan şeylerde, insanlara muhalefet etmemektir
Hz. Ali


Ahlâk, üç haslette aranır. Onlar da haramdan uzaklaşmak, helâli aramak ve aile efradına imkân nispetinde genişlik göstermektir.
Hz. Ali


Kıskançlık, insanı, kötüleri değil, iyileri kötülemeye yöneltir.
F. R. Chaleaubriand


İlerleme isteği, dehâyı beslediği gibi, çekemezlik de yüreği zehirler.
Voltaire


Birçok felâketlere öncülük eden hasettir. Haset, mânevî varlığı yok eder, iman nurunu söndürür.
Şehabeddin Ahmed


Hasedi kalpten atmak var ya, işte dünya hakkında züht budur. Dünyaya hevesli olan kimseye gelince, istesin veya istemesin, kendisini hasetten ayıramaz.
Firkadü’s Senei


Nimet sahibi olup da hasetçilerin hasedinden salim kalan yoktur.
Hz. Ömer


Bütün kuvvetinizi ihlasta ve hakta bilmelisiniz. Evet, kuvvet haktadır ve ihlastadır. Haksızlar dahî, haksızlıkları içinde gösterdikleri ihlas ve samimiyet yüzünden kuvvet kazanıyorlar.
Said Nursi


Hasetten son derece sakının, çünkü haset, gök ve yerde Allah’a karşı irtikap edilmiş ilk günahtır.
Vehb bin MünebbihHaset, öyle bir hastalıktır ki; ölümden başka bir şeyle ondan kurtulmak mümkün değildir.
Şeyh Sâdi


Bir insan için Allah’ın en büyük ihsanı iyi ahlâktır. Güzel bir yüz veya nazlı bir davranış bile, kalp kötüyse, fena (kötü) ahlâkı gizleyemez.
Heinrich Heine


Davranışlar, kelimelerden daha fazla konuşur, daha çok şey ifâde eder.
Oscar Wilde


Haksızlığı hak zanneden adamlara karşı hak dâvâ etmek, bir nevi haksızlıktır.
Said Nursi


Hak, adalet ve emniyet ile oluşur.
Ahî Emir Ahmed


Her binanın bir temeli var, İslâm binasının temeli de güzel ahlâktır.
İbn-i Abbas


Güzel ahlâkın en aşağı derecesi eziyete katlanmak, kötülüğe karşılık vermemek, zâlime merhamet etmek, onun affedilmesini dilemek ve ona şefkatle muamele etmektir.
Sehl-i Tüsteri


Rızık hazineleri, ahlâk güzelliğindendir.
Yahya bin Muaz


En büyük şeref, güzel ahlâktır.
Hz. Ali


Gerçek hürriyet, Hakka köleleliktir.
Hz. Ali


Gerçek dostlar, iyi günlerde davet edilince, size ziyaret ederler, kara günlerde ise davetsiz gelirler.
Copmrastos


Çoban, kurdun işine razı olursa; köpek yabancıya havlamaz.
Hz. Ümame


İnsanın iyisi, ruhunun yeteneklerini mükemmellik ve doğru ahlâkla uyum içinde, sürekli eyleme döken kişidir.
Aristo


İnsan, temayüllerine (fıtratına) zıt hareketlerle ahlâkî yüksekliğe ulaşamaz.
G. Kerschensteiner


Bir insanın güzel ahlâk sahibi olması, altın sahibi olmasından daha iyidir.
Hz. Ali


Dedikodu, basit ruhlu insanların eğlencesidir.
Corneille


İnsanın yapabileceği en büyük kötülük, kendisine olan güvenini kaybetmesidir.
Richard Benedici


Güvensizlik başlayınca dostluk da kaybolur.
Epicure


İtimat edilmek, sevilmekten daha büyük iltifattır.
George Mcdonald


Ya iyiyi emreder, kötülüğü men edersiniz, ya da Allah üzerinize zâlim bir sultanı (diktatörü) musallat kılar. Öyle bir zâlim ki, ne büyüğünüzü sayar, ne de küçüklerinize acır
Ebû’d Derdâ


Her ne kadar insan elinde büyümüş olsa bile, kurdun yavrusu sonunda kurt olur.
Şeyh Sâdî


Eğer bilsen gayret ne kadar hayırlı bir iştir. Ömrünü bir dakika boşa geçirmezdin.
Said Nursi


Cömert, nasihat vermekle yetinmeyip, yardım eder.
Vauvenarques


Cömertlik fazla vermekten ziyâde, yerinde ve zamanında vermek, demektir.
La Bruyére


Kerem eli, kol kuvvetinden daha iyidir.
Behram Gûrun’un kabri üzerindeki yazı


Cömertlik, cimrilikle israfın denge unsurudur.
İmam-ı Gazalli


İnsanların düşmanlığını kazanmayı hafife almak, akıl noksanlığına delildir.
İmam-ı Şaranî


Düşmanların en büyüğü, düşmanlığını gizleyendir.
Hz. Ali


Akıllı düşman, akılsız dosttan hayırlıdır.
Hz. Ali


Husûmette fenalık var. Husûmete vaktimiz yok.
Said Nursi


Eğer hasmını (düşmanını) mağlup etmek istersen, fenalığa karşı iyilikle mukabele et.
Said Nursi


Hayâ duymamak kadar utanç verici bir şey yoktur.
St. Augustus


Kötü insanlar görmek artık beni şaşırtmıyor, ancak utanmadıklarını görünce şaşıyorum.
Swift


Fazilet, ruhun güzelliğidir.
Socrates


Fazilet, cemiyet menfaatini şahsî menfaatin üstünde tutmaktır.
Montesquieu


Ciddî ve gerçek bir fazilet sahibi olmak, içten gelerek alçak gönüllü olmak, insanın varabileceği en yüksek olgunluk derecesidir.
Akil Muhtar


Bir fazilet sahibi, bin faziletsize mukabildir.
Said Nursi


Hayâ, insanların gözlerindedir. Yani göz gözden utanır.
Abd. bin Abbas


Kedi, kirlettiği yeri toprak ile örter.
Şeyh Sâdi


Hak yolunun erleri, düşmanların gönüllerini bile incitmemişlerdir.
Şeyh Sâdi


İnsanlar için saadet ümidi ancak doğrulukta vardır.
Euripides


Doğruluğun en güzel meyvesi, ruh sükûnudur.
Epikuros


Önce doğruyu bilmek gerekir. Doğru bilinirse yanlış da bilinir, ama önce yanlış bilinirse, doğruya ulaşılamaz.
Fârabî


Sadelik, iyilik ve doğruluk olmayan yerde büyüklük yoktur.
Tolstoy


Her söylediğin doğru olmalıdır; fakat her doğruyu söylemek doğru değildir.
Said Nursi


İnsanın kırk yaşına kadar geçen yılları bir kitap, geri kalan yılları da o kitabın eleştirisidir.
Arthur Schoppenhauer


Gençken öğreniriz, yaşlanınca anlarız.
Marie Ebner-Eschenbach


Sabahleyin kalktığınız zaman (iş icabı) öteye beriye dağılınız; bir evde toplanmayınız. Çünkü ben, birbirinize darılmanızdan veya aranızda bir kötülük çıkmasından korkarım.
Hz. Ömer


Önemli olan sözler değil, davranışlardır.
Robert Hall

__________________

yıllar önceydi çokta güzeldi şimdi düşününce...benimsin demiştim bende senin senin...renkli rüyalar otelinde:
shadow- isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)   Alıntı ile Cevapla
zurna, chat, sohbet, hemen, bağlan,
Zurnachat Tıkla Sohbet-Chat 'e Başla
Alt 12 Ocak 2007, 09:26   #2 (permalink)
Kalıcı
 
shadow- Nickli Üyenin Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik Tarihi: 04 Kasım 2006
Konum: SeNce..?
Mesajlar: 574
Standart

Eğer çok katı olursanız, çocuğunuzun kalbini kırarsınız, saldırgan veya çekingen bir şahsiyet ortaya çıkar. Eğer fazlaca şefkatli olursanız, çocuğunuz ana kuzusu olur. Eğer çocuğu kontrolsüz bırakırsanız, size ve topluma yabancılaşır.
Nevzat Tarhan


Disiplin, potansiyeli yeteneğe dönüştüren şekillendirici bir ateştir.
Roy Simth

Bir iyi davranışın, dünyadaki bütün güzel sözlerden daha tesirli olduğu, fıtrî olarak bilinen bir husustur.
Marvell

Bir insan, dindar bilindiği halde, ahlâklı değilse, ya bâtıl bir inanca din adı vermektedir, ya da sahtekârdır.
F. Brandley
Toplumu bir arada tutan değerler sisteminin birbiri ardına yıkılmasına seyirci kalanlar, bugün ne yapacaklarını bilemiyorlar.
Zülfü Livaneli

Çocuklarına kıyan ülkelerin geleceği, çocuklarını yüce tutan (çocuklarına değer veren) ülkelerin elinde kalır.
Hacı Bektaşi Veli

İdarede kuvvet (güç), kanunda olmalı. Ve ilimde de kuvvet, hakta olmalı. Yoksa istibdat hükümfermâ olur.
Said Nursi

Zulmün esası cihanda evvelâ az imiş, sonra her gelen bir parça arttırmakla bugünkü dereceyi bulmuştur.
Şeyh Sâdi

Kötü yaşayışlı zâlim ölür, gider; Fakat, üzerindeki lânet ebedî olarak kalır.
Şeyh Sâdi

El ele veren insanların kolları, her yere uzanır.
Mustafa Güngör

Kul, kendisini Allah’tan alıkoyan her şeyden sakınmalıdır, hattâ ilimden ve amelden bile.
Ebû Süleyman Dârânî
__________________

yıllar önceydi çokta güzeldi şimdi düşününce...benimsin demiştim bende senin senin...renkli rüyalar otelinde:

Konu shadow- tarafından (12 Ocak 2007 Saat 10:04 ) değiştirilmiştir.
shadow- isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)   Alıntı ile Cevapla
zurna, chat, sohbet, hemen, bağlan,
Zurnachat Tıkla Sohbet-Chat 'e Başla
Alt 12 Ocak 2007, 09:59   #3 (permalink)
Uzman
 
NEHİR Nickli Üyenin Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik Tarihi: 12 Eylül 2006
Mesajlar: 2.638
Standart

Kötü insanlar görmek artık beni şaşırtmıyor, ancak utanmadıklarını görünce şaşıyorum.
Swift


paylaşım için tşkler shadow................
__________________

[~• odamın hayaletisin, sessizligine a$ığım •~]
NEHİR isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)   Alıntı ile Cevapla
zurna, chat, sohbet, hemen, bağlan,
Zurnachat Tıkla Sohbet-Chat 'e Başla
Alt 12 Ocak 2007, 10:55   #4 (permalink)
Kalıcı
 
didemnaz Nickli Üyenin Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik Tarihi: 02 Haziran 2006
Mesajlar: 462
Post

Her söylediğin doğru olmalıdır; fakat her doğruyu söylemek doğru değildir.
Said Nursi

ellerine sağlık shadow hepsi birbirinden güzel paylaşımın için teşekkürler..
__________________
didemnaz isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)   Alıntı ile Cevapla
zurna, chat, sohbet, hemen, bağlan,
Zurnachat Tıkla Sohbet-Chat 'e Başla
Alt 30 Ocak 2007, 10:27   #5 (permalink)
Uzman
 
c_e_m Nickli Üyenin Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik Tarihi: 27 Ekim 2005
Mesajlar: 1.149
Standart

uyulması gereken güzel sözler yol gösterici anlamlı emeginize saglık
__________________
c_e_m isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)   Alıntı ile Cevapla
zurna, chat, sohbet, hemen, bağlan,
Zurnachat Tıkla Sohbet-Chat 'e Başla
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık

Hizli Erisim


Tüm Zamanlar GMT +2 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 15:27.


Powered by vBulletin® Version 3.8.1
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.

zurna | chat | sohbet | chat programı | site ekle | arkadas | Link | sohbet programı | chat odaları | toplist | irc | chat siteleri | chat odaları | chat sayfaları
zurna, chat, sohbet
zurna-chat-sohbet-program-indir-yukle-download


sohbet

Eğlence Sohbet Arkadaşlık

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88